Pavel Černý

Pavel Černý 2016.doc (839168)

Muzeum T. G. M. Rakovník ve spolupráci s varhaníkem Alešem Noskem

 

VARHANNÍ LÉTO

 

2. ročník mezinárodního varhanního festivalu Rakovník 2016

 

10. 7. 2016 od 19.30 hodin – chrám sv. Bartoloměje v Rakovníku

 

 

Pavel Černý

 

Narodil se v Praze. Od pěti let hraje na klavír, od r. 1985 studoval varhany na Pražské konzervatoři u prof. Jana Hory, později i kompozici. V letech 1991 – 97 pokračoval ve studiu varhan na AMU v Praze u Doc. Jaroslava Tůmy. Své vzdělání si rozšířil u řady vynikajících evropských osobností. Během studií na sebe upozornil 1. cenou ve varhanní soutěži v Opavě a zejména 1. cenami v mezinárodních soutěžích v Lublani (Slovinsko) v roce 1992 a v soutěži Pražské jaro v roce 1994. Řady dalších ocenění se mu dostalo prostřednictvím významných hudebních a kulturních organizací. Od r.1991 rozvíjí bohatou koncertní činnost. Navštívil většinu zemí Evropy, Afriku, Brazílii, Kubu, Japonsko a USA. Kromě specializace na historické nástroje se zabývá hudbou všech stylových epoch, rád objevuje zapomenutá díla starých mistrů. Natáčí pro řadu firem na CD, pro Český rozhlas a Českou televizi. Jeho některé CD nahrávky byly vysoko oceněny zahraniční kritikou. V roce 1996 spolupracoval jako varhaník, organolog a hudební režisér na natáčení 52 historických  varhan v Čechách nizozemským rozhlasem KRO. Pavel Černý vyučuje varhanní hru na pražské Akademii múzických umění a na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Zasedá jako člen soutěžních porot a je varhaníkem kostela sv. Ludmily v Praze. Dále je organologem Pražské arcidiecéze, kde pracuje jako odborný dohled při stavbách a restaurování varhan. Publikuje přednášky, články v odborných časopisech, sbornících a přeložil vícejazyčný Varhanní slovník do češtiny.

 

 

 

 

Program:

 

 

 

 

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

Preludium Es-dur BWV 545a,

 

Sborník Františka Chládka (Rakovník, 18. - 19. st.)

Fuga in d (anonym)

 

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 – 1847)

Sonáta A-dur op. 65 č. 3 (1844)

I. Con moto maestoso

II. Andante tranquillo

 

Karl Franz Pitsch (1786 – 1858)

Fantasie a fuga d-moll na smrt Felixe Mendelssohna-Bartholdyho (1848)

 

Richard Wagner (1813 – 1883)

Sbor poutníků z Tannhäusera (Parafráze od Franze Liszta)

 

Max Reger (1873 – 1916)

Fantasia a fuga d-moll op. 135b (1916)

 

 

 

Kontakt

Aleš Nosek - varhaník +420 723 711 968 alesnosek@seznam.cz