Iveta Zaťková

2002 - Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Topoľčany,

           Hudobno-dramatické umenie, J. Ravingerová, M. Geišberg (maturita)

2007 -  Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Topoľčany,

            Odbor hudobný, hra na organe, Mgr. art J. Mičúnek (absolutórium)

            Odbor hudobný, hra na klavíri, Mgr. art. D. Krajčovičová (maturita)

2010 - Akadémia múzických umení Praha

           Katedra klávesových nástrojov, Študijný odbor: hra na organe, Doc. J. Tůma,   MgA. P. Černý (bakalár)

2012 - Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik Regensburg,   Nemecko

           Odbor hra na organe, prof. S. Baier (magister)   

            Odbor hra na čembalo, Mag. J. Hämmerle   

Program - Petrovice - kostel Navštívení Panny Marie

1. Jakob Hassler (1569 - ca. 1662) : Toccata di quarto tono

2. Johann Pachelbel (1653-1706) : Aria quartan

3. Giovanni Gabrieli  - Canzon 2a

4. Jaroslav Tůma (1956) / Adam Václav Michna (1627 - 1676) –

Passacaglia Svaté lásky Labirynth (na téma chorálu Adama Václava Michny z Otradovíc)

5. Johann Sebastian Bach: Preludium a fuga Es dur BWV 552

Kontakt

Aleš Nosek - varhaník +420 723 711 968 alesnosek@seznam.cz