Karel Martínek

Karel Martínek

se narodil a žije v Olomouci. Zde studoval nejprve matematiku a fyziku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, později na Filozofické fakultě obor muzikologie. V letech 2004 - 2009 studoval hru na varhany na Janáčkově akademii múzických umění v Brně pod vedením prof. Kamily Klugarové a varhanní improvizaci u prof. Karla Pokory.

Již během studií na akademii se aktivně účastnil řady interpretačních kurzů, vedených předními světovými varhaníky, jako např. Susan Landale, Martin Sander, Günther Kaunzinger, Julian Gembalski, Reitze Smits ad. Zároveň se zúčastnil několika interpretačních a improvi-začních soutěží (Pražské jaro, Schwäbisch Gmünd). V roce 2014 zahájil studium improvizace pod vedením Philippe Lefebvra, titulárního varhaníka katedrály Notre-Dame v Paříži.

Karel Martínek se vedle interpretace širokého spektra varhanní literatury věnuje také improvizaci. Ve svém rodném městě začal uvádět tematické večery, inspirované biblickými texty a kombinující varhanní improvizace s mluveným slovem. Pohnutkou k vytvoření tohoto projektu bylo dílo Petra Ebena Labyrint světa a ráj srdce s texty Jana Amose Komenského. Později zahájil monumentální projekt Varhanní Bible, kdy od adventu 2012 zveřejňuje na internetu improvizace na všechny kapitoly Bible.

Varhanní improvizaci Martínek také vyučoval v letech 2007 - 2009 na Církevní konzervatoři Opava. V současnosti působí jako pedagog varhanní hry na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci.

V letech 1994 - 2008 působil jako varhaník v olomoucké katedrále sv. Václava. V současnosti je varhaníkem chrámu sv. Mořice v Olomouci, kde má k dispozici slavný nástroj Michaela Englera. V tomto chrámu se také podílí na organizaci Mezinárodního varhanního festivalu jako jeho dramaturg.

Karel Martínek pravidelně spolupracuje s významnými moravskými hudebními tělesy jako jsou Moravská filharmonie Olomouc, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Akademický sbor Žerotín, pěvecký sbor Campanella ad. Natočil několik CD pro česká a americká vadavtelství a hudebně se podílel na tvorbě některých dokumentárních filmů pro Univerzitu Palackého.

Vedle varhanní interpretace a improvizace se věnuje také kompozici. Kromě skladeb pro sólové varhany vytvořil několik skladeb pro klavír a díla pro sbor a orchestr, z nichž některé byly oceněny na skladatelských soutěžích.

Karel Martínek koncertuje doma i v zahraničí (Francie, Itálie, Polsko, Slovensko, Rakousko, Německo, Nizozemí, Finsko, Švédsko, Ukrajina). V rámci svých koncertních cest vystoupil ve významných evropských chrámech, jako např. katedrála Notre-Dame v Paříži, katedrála v Turíně, dóm sv. Štěpána ve Vídni ad.

Program - Rakovník 29.6.

1. Preludium a fuga v barokním stylu na téma R-A-K-O-V-N-Í-K

2. Tři chorální zpracování v moderním stylu

            Jezu Kriste, štědrý kněže

            Soudce všeho světa, Bože

            Hospodine, pomiluj nás

3. Meditace – volná improvizace v německém romantickém stylu

4. Francouzská romantická symfonie na téma písně k sv. Petrovi

            Allegro maestoso

            Aria

            Scherzo

            Adagio

            Final

Kontakt

Aleš Nosek - varhaník +420 723 711 968 alesnosek@seznam.cz