Martin Moudrý

Varhaník, klavírista a skladatel MgA. Martin Moudrý (*1986) je absolventem magisterského studia Hudební akademie múzických umění v Praze (varhany ve třídě odb. as. MgA. Josefa Popelky) a Pražské konzervatoře (hlavní obory: varhany, skladba, klavír). Současně byl po čtyři roky stipendistou v německém Würzburku (varhanní třída prof. Dr. h. c. Christopha Bosserta). Zde absolvoval postgraduální studium (Meisterklasse - varhany ve třídě Dr. Bosserta). Zúčastnil se aktivně řady mistrovských kurzů. Studoval soukromě improvizaci u prof. Jaroslava Vodrážky.Je pedagogicky činný na konzervatoři Jana Deyla (hudební teorie, koncertni referent, korepetice). Je ředitelem kůru katedrály sv. Bartoloměje v Plzni a varhaníkem na tradičních Mších sv. v Praze na Karlově.

Program - Nezabudice - kostel sv.Vavřince

improvizace

J. N. F. Seger - Toccata a fuga C dur

B. M. Černohorský - Toccata C dur

J. G. Albrechtsberger - Octo toni ecclesiastici, Primi toni

G. Muffat - Toccata quarta (Aparatus musico organisticus)

J. Zach - Preludium a fuga c moll

F. X. Brixi - Preludium C dur, Toccata a moll

J. S. Bach - Preludium a fuga c moll (BWV 847)

J. S. Bach - Preludium a fuga D dur (BWV 850)

Improvizace

Kontakt

Aleš Nosek - varhaník +420 723 711 968 alesnosek@seznam.cz