Adam Viktora

Adam Viktora

Studoval Konzervatoř v Plzni a Akademii múzických umění v Praze. Vzdělání si dále rozšířil soukromým studiem u Christopha Bosserta a na mistrovských interpretačních kurzech, např. u Tagliaviniho, Erickssohna, Koimanna a Haselböcka. V roce 2000 založil Ensemble Inégal a od roku 2007 pořádá Český varhanní festival. Od roku 1998 vyučuje varhanní hru na Konzervatoři v Plzni a od roku 2007 také hudební teorii na Pražské konzervatoři. Je zakladatelem a uměleckým vedoucím souboru Ensemble Inégal, s nímž natočil několik CD s nově objevenými díly českých barokních skladatelů, zvláště Jana Dismase Zelenky.

Gabriela Eibenová

Absolvovala Pražskou Konzervatoř, soukromě studovala u Libuše Tomiškové a Magdaleny Hajóssyové v Praze a u Julie Kennard na Royal Academy of Music v Londýně. Ke staré hudbě ji přivedl anglický tenorista a pedagog James Griffett. Věnuje se především koncertní činnosti, je často zvána jako sólistka mezinárodních souborů staré hudby, jejími kolegy byli mnozí renomovaní umělci jako J.Griffett, I. Partridge, E. Tubb, M. Zanetti, M.Kožená, P. Kooij, E.L. Banzo, S.Standage. Koncertovala na evropských festivalech, Pražské Jaro, Musica Antiqua Brugy, Tage Alter Musik Herne a mnoha dalších. 

V roce 2000 založila spolu se svým manželem, varhaníkem a dirigentem Adamem Viktorou, vokálně-instrumentální soubor staré hudby, Ensemble Inégal, s nímž úspěšně nahrává a koncertuje na českých i zahraničních pódiích. Vedle svých aktivit na poli staré hudby se Gabriela Eibenová věnuje také písňové tvorbě, soudobé hudbě, koncertní činnosti se symfonickými tělesy např. Česká Filharmonie, Südwestfunk Freiburg, Pražský komorní orchestr, a divadelní práci ve Státní opeře Praha, v opeře v Plzni, Liberci a v pražském Divadle Archa. Realizovala bezpočet nahrávek pro Český rozhlas, podílela se na 17 CD nahrávkách, zpívala téměř ve všech evropských státech, Izraeli a Japonsku.

Společně vystoupili na nádvoří hradu Krakovec.

Ad.Viktora - varhanní positiv

G.Eibenová - zpěv

Kontakt

Aleš Nosek - varhaník +420 723 711 968 alesnosek@seznam.cz