Umělecký životopis  

 

 

Rakovnický rodák a varhaník Aleš Nosek (1982)

    začal varhanní hru studovat na Konzervatoři v Českých Budějovicích u Miroslavy Svobodové (2003-2009), pokračoval na Hudební fakultě Akademie Múzických Umění v Praze u Pavla Černého (2009-2012), zde uzavřel studium titulem BcA.

    V roce 2014 úspěšně absolvoval Magisterské studium na Hochschule für Katholische Kirchenmusik v Regensburgu (SRN), u doc. Gerharda Siegla, kde získal za varhanní interpretaci titul Master of Music .

    Aleš Nosek absolvoval zahraniční kurzy varhanní hry u P. van Dijka, H. Vogla, L. van Doeselaara, D. Bauera, S. Baiera, K. Brindorf, E.Belottiho, J. Tůmy. Koncertoval v České republice, Slovensku, Německu, Rakousku, Nizozemsku a Itálii.

    Pro Český rozhlas 3-Vltava natočil Guthovy varhany v Krušovicích, Čisté u Rakovníka a Srbči pro pořad o varhanářské rodině Guthů z Čisté. Archiv ČRo3 vlastní i jeho nahrávky varhan z Vyššího Brodu a Zábřehu na Moravě. Pro Litoměřickou diecézi natočil representativní nahrávky (CD) varhan Wilhelma Sauera děkanského kostela v Litoměřicích a historických varhan z roku 1792 kostela sv. Vavřince v Jezvé.

    V roce 2014 vyhrál 2. místo na mezinárodní interpretační varhanní soutěži v Ružomberku(SR).

    Aleš Nosek působí jako regenschori a titulární varhaník katedrály sv. Bartoloměje v Plzni, jako varhaník u sv.Bartoloměje v Rakovníku a vyučuje na ZUŠ Rakovník. Je členem komorního souboru Piatti Ensemble (varhany/harmonium, housle, zpěv). Provádí vzdělávací pořady o varhanách pro základní školy a gymnázia. 

    Ve spolupráci s muzeem TGM Rakovník založil v roce 2015 Mezinárodní varhanní festival, s podtitulem Rakovnické varhanní léto. Je hudebním dramaturgem tohoto festivalu.

_______________________________

    

 

Artistic CV

 

    The organist Aleš Nosek (born 1982, Rakovník) attended a SOU (Vocational School) in Nové Strašecí at first.

 

    After that he began studying organ at The Conservatory in České Budějovice in Miroslava Svobodová’s class. He continued his studies at the Music Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague with Pavel Černý. From 2012 to 2014 he studied a Master’s degree in organ interpretation at Hochschule für Katolische Kirchenmusik in Regensburg (Germany) with doc. Gerhard Siegel, which he finished with a degree Master of Music – Orgel.

 

    In 2014 he won the second prize at an International Organ Competition in Ružomberok (Slovakia). Apart from the Czech Republic he attended several organ courses abroad with P. van Dijk, H. Vogel, L. van Doeselaar, D. Bauer, S. Baier, K. Brindorf, E. Bellotti and J. Tůma. He performed concerts in the Czech Republic, Slovakia, Germany, Austria, the Netherlands, and Italy.

 

    He made recordings of Guths’ organs in Krušovice, Čistá near Rakovník and Srbeč for Český rozhlas 3 - Vltava broadcast about an organ maker family the Guths from Čistá. The archive of ČRo3 owns his recordings of the organs in Vyšší Brod and Zábřeh na Moravě as well. Under the project “Organs of the Litoměřice Diocese” he has been working on representative recordings of the organs from the north of the Czech Republic for the Litoměřice Diocese. The first one was an instrument made by W. Sauer in the Diocese of All Saints Church in Litoměřice (released in 2014). On this recording he presents an instrument made by A. Tauchman, located in St. Lawrence Church in Jezvé.

 

    Aleš Nosek is an organist of St. Bartholomew Church in Rakovník, in Prague at Bílá Hora in Abbey Venio and teaches at ZUŠ Rakovník. He is a member of the Piatti Ensemble and cooperates with Prague Loreta ensemble Collegium Quod Libitum.

 

_________________________________

Künstlerischer Lebenslauf

    Aleš Nosek wurde 1982 in Rakovník/ Rakonitz (Tschechien) geboren.

    Das Orgelspiel studierte er zunächst auf dem Konservatorium in České Budějovice/ Budweis bei M. Svobodová, setzte es an der Musikfakultät der Akademie der Musischen Künste in Prag bei P. Černý fort und studiert seit 2012 bis 2014 Master-Konzertfach-Orgel an der Hochschule für Katholische Kirchenmusik in Regensburg (BRD) bei Doz. Gerhard Siegel.

    Aleš Nosek absolvierte Orgelspielkurse im Ausland bei P. van Dijk, H. Vogel, L. van Doeselaar, D. Bauer, S. Baier, K. Brindorf, J. Tůma. Er gab Konzerte in Tschechien, in der Slowakei, Deutschland, Österreich, Niederlande und Italien.

    Für Český rozhlas 3-Vltava (Staatl. Rundfunk in Tschechien – Kanal für klassische Musik) nahm er historische Orgel der Gegend um Rakonitz auf. Der Archiv von ČRo3 besitzt auch seine Aufnahmen von der Orgel in Vyšší Brod/ Hohenfurth und Zábřeh na Moravě/ Hohenstadt. In Litoměřice/ Leitmeritz arbeitete er an der Aufnahme von einer CD im Rahmen des Projektes „Orgeln der leitmeritzer Diözese“ mit.

    2014 gewann er den 2. Preis auf dem Internationalen Orgelwettbewerb in Ružomberok (Slowakei).

    Aleš Nosek ist als Organist in Rakonitz und Prag (Weißer Berg bei der Abtei Venio) und als Lehrer in der Musikschule von Rakonitz tätig. Er arbeitet mit dem Prager Loretto-Ensemble Collegium Quod Libitum zusammen.

 

Kontakt

Aleš Nosek - varhaník +420 723 711 968 alesnosek@seznam.cz